Startovací nabídka pro DOS

16. 8. 1999, David Hanousek převzato z www.doupě.cz

 

V následujícím textu vám poradím, jak si vytvořit univerzální konfiguraci počítače, která umožňuje bez problémů spouštět v podstatě jakékoli dosovské aplikace. Budu ale pamatovat i na ty z nás, kteří provozují operační systém Windows, a přesto se nechtějí vzdát požitku z her ve starém dobrém DOSu – například mariášem pro Windows mne bohužel dodnes nikdo neoblažil :-(.

Asi každý vášnivý hráč dosovských her se setkal s problémem, jak nakonfigurovat svůj počítač tak, aby mu na něm běželo co nejvíce her a aplikací, aniž by musel neustále zasahovat do souborů AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS. Řešení tohoto problému má jméno “variabilní konfigurace”, tj. konfigurace, kdy si můžete vždy po spuštění počítače sami vybrat, které ovladače a programy budou zavedeny do operační paměti. Myšlenka variabilní (nebo také “větvené”) konfigurace není v žádném případě nová – např. operační systém DR-DOS od dnes již neexistující firmy Digital Research umožňoval plnohodnotně větvit CONFIG.SYS již mnoho let předtím, než se Microsoft konečně rozhoupal a tuto vlastnost implementoval do svého MS-DOSu 6.0. Abyste tedy mohli realizovat níže uvedené postupy, musíte mít alespoň MS-DOS 6.0 a procesor 80386.

U apliakcí pro DOS je klíčovou záležitostí, aby měly k dispozici typ paměti, který vyžadují (XMS, EMS, konvenční paměť) a aby jí měly požadované množství. Především firmám Intel a Microsoft vděčíme za to, že paměť počítačů PC se dělí na několik částí, z nichž každá má vzhledem k programům svá specifika. Je nutné si uvědomit, že toto dělení je jen logické – fyzicky se jedná o jednu paměť RAM, kterou (kromě konvenční paměti) ovladače zpřístupňují v níže uvedených podobách potřebných pro konkrétní programy. Zde jsou stručné informace o jednotlivých druzích paměti PC:

Informace o instalovaných ovladačích a dostupných druzích paměti získáte pomocí příkazu MEM (doporučuji podobu MEM /C|MORE).

 

Jak tedy vytvořit variabilní konfiguraci, která by umožňovala spouštět všechny typy dosovských her?

Podívejte se na dále uvedené vzorové soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT, které vám pomůžou při koncipování vaší vlastní konfigurace. Pokud používáte Windows 95/98, musíte ještě zabránit tomu, aby se po (re)startu počítače automaticky spouštělo grafické prostředí. Za tím účelem si otevřete v nějakém editoru textový soubor MSDOS.SYS (má implicitně atributy read only, hidden a system, takže před vlastní editací musíte, nejlépe v nějakém správci souborů, tyto atributy zrušit) a v sekci [Options] u parametru BootGUI nahraďte jedničku nulou (výsledná podoba musí být BootGUI=0). Pak soubor uložte. Po dalším restartu počítače se nenastartují Windows, ale skončíte v normálním DOSu. Windows se za tohoto stavu dají spustit příkazem win, avšak pozor: jakmile pomocí níže uvedených konfiguračních souborů nabootujete do jiné větve než “Windows”, nepokoušejte se Windows spustit! Nebude totiž nainstalován ovladač IFSHLP.SYS, který vaše okénka vyžadují, a bez něj se při spouštění beznadějně zaseknou.

Úvodní poznámky:

VZOROVÝ SOUBOR CONFIG.SYS

[menu]
menuitem=win,Windows
menuitem=min,Minimal
menuitem=maxk,MaxKonv
menuitem=rdisk,Ramdisk

rem Polozky menu, ktere se objevi po restartu pocitace

menudefault=win,10
rem Na tuto polozku menu se automaticky nastavi kurzor,
rem a pokud nestisknete klavesu, po 10 sekundach se
rem automaticky vybere

[common]
rem Zde jsou uvedena nastaveni spolecna pro vsechny
rem konfigurace
switches= /f
rem Zrusi dvousekundovou prodlevu pri (re)startu pocitace
devicehigh=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /testmem:off
rem ovladac XMS s vypnutym testovanim pameti pri spousteni ( pozor, pokud máte jen DOS bude cesta tedy taky jiná a to
devicehigh=C:\DOS\HIMEM.SYS /testmem:off toto platí u vždy když odkazujete na nějaký ovladač.
dos=high,umb,noauto
rem Presunuti casti DOSu do HMA a zapnuti spravy UMB. Cast
rem ”,noauto” vynechte, pokud nemate Windows 95/98 – urcuje,
rem ze se nebudou automaticky nacitat ovladace IFSHLP.SYS,
rem DBLBUFF.SYS a SETVER.EXE, ktere by v DOSu pouze zbytecne
rem zabiraly pamet
lastdrive=K
rem Nastavte podle posledniho pismena vasich diskovych
rem jednotek (toto není povinny prikaz)

[win]
fileshigh=40

rem Pocet souboru, které lze najednou otevrit

devicehigh=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
rem Ovladac systemu souboru Windows

[min]
fileshigh=40

[maxk]
fileshigh=40
devicehigh=C:\WINDOWS\EMM386.EXE ram /d=64

rem Ovladac EMS a UMB
devicehigh=C:\CDROM\SBIDE.SYS /d:btccd001 /v /p:170,15
rem Ovladac jednotky CD-ROM – nahradte ovladacem svého CD

rem Pod tímto řádkem Vám uvedu typičtější ovladač CDROM s minimem parametrů

devicehigh=C:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd000

 

[rdisk]

fileshigh=40
devicehigh=C:\WINDOWS\RAMDRIVE.SYS 2048 /e

rem Ovladac, který vytvori v XMS ramdisk o velikosti 2 MB

rem tento virtuální disk si bere pamet RAM a té neni nikdy dost a tak jej zapisovat nemusite.

 

VZOROVÝ SOUBOR AUTOEXEC.BAT

@echo off
rem Vypne vypisovani prikazu na obrazovku

rem tento prikaz si zapnete radeji az doladite svuji konfiguraci

rem Nejprve prijdou spolecna nastaveni pro vsechny vetve
set BLASTER=A220 I7 D1 T2

rem Typičtější pro zvukovku pod dosem bývá nastavení set blaster=a220 i5 d1
set SNDSCAPE=C:\WINDOWS

rem nastaveni SNDSCAPE pod DOSem nepotrebujete
set MGA=C:\MGA\SETUP\

rem zde bývá většinou odkaz na VESA ovladač univbe místo MGA : c:\univbe\univbe.exe
set TEMP=C:\TEMP

rem Nastaveni systemovych promennych pro zvukovou kartu,
rem grafickou kartu a adresar pro docasne soubory
rem (nahradte svymi hodnotami)

goto %CONFIG%
rem Timto prikazem se skoci na navesti odpovidajici
rem konfiguraci, kterou uzivatel vybral v menu

:win
path C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;D:\NC;C:\;C:\BAT;C:\DOS
;C:\M602

rem Cesta k aplikacim (nahradte svymi hodnotami)
win
rem Spusteni Windows
goto end

:min
path D:\NC;C:\;C:\BAT;D:\NU;D:\PACK
lh C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /U

rem Ovladac diskove cache bez CD modulu
lh C:\MOUSE\MOUSE.COM /c2 /s50 /a0
lh C:\CREATIVE\DOSDRV\APINIT

rem Ovladac mysi a inicializace zvukove karty pro DOS
rem (nahradte svymi hodnotami)
goto end

:maxk
path D:\NC;C:\;C:\BAT;D:\NU;D:\PACK
lh C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
lh C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:mscd000

rem Ovladac jednotky CD-ROM
lh C:\MOUSE\MOUSE.COM /c2 /s50 /a0
lh C:\CREATIVE\DOSDRV\APINIT
goto end

:rdisk
path D:\NC;C:\;C:\BAT;D:\NU;D:\PACK
lh C:\MOUSE\MOUSE.COM /c2 /s50 /a0
lh C:\CREATIVE\DOSDRV\APINIT

:end

 

Pomocí výše uvedených souborů si uživatel při bootu může vybrat jednu z těchto čtyř konfigurací:

Windows
Spuštění Windows bez instalace jakýchkoli zbytečných ovladačů. Díky příkazu dos=noauto v souboru CONFIG.SYS se nezavádějí ani ovladače DBLBUFF.SYS a SETVER.EXE, které se jinak načítají automaticky. Tyto ovladače pravděpodobně nepotřebujete, ale pokud zjistíte, že ano, stačí je doplnit do sekce [win].

Minimal
Minimální konfigurace vhodná pro hry založené na extenderech typu DOS4GW. Tyto hry obvykle nevyžadují velké množství konvenční paměti, proto není nutné instalovat EMM386. který poněkud zpomaluje chod programů (tedy i her). Neinstaluje se zde ovladač CD – pokud je náhodou zapotřebí, stačí ho sem překopírovat ze sekcí MaxKonv.

MaxKonv
Konfigurace, která uvolňuje co největší množství konvenční paměti, poskytuje programům paměť typu EMS a zprovozňuje jednotku CD-ROM.

Ramdisk
Některé starší hry, které neumějí dobře využít většího množství instalované paměti, běží velmi dobře a rychle, když je celé (se všemi soubory) zkopírujete do ramdisku a spustíte je odtud. Typickým příkladem jsou známé české mariáše Flek! a Re!. Zde je třeba experimentálně zjistit, jaká velikost ramdisku je pro danou hru vyhovující.

Závěrečné poznámky:

 

DAGON dopolňuje :-)

Pokud jste se ve čtení dostali až jsem, a jste nováčkové v DOSu, budete se cítit asi trochu zmateni. Proto si Vám dovoluji napsat svůj doporučený větvený config.sys a autoexec.bat.

V této startovací nabídce používám a odvolávám se mimo jiné na programy :

M602 - Manažer 602

Cybex Shell - Grafická nadstavba

Volcov Commander - Manažer něco jako M602 ale rychlejší.

CDROM - Mechanika CDROM (ovladače v adresáři CDROM)

mouse - Myš ( ovladače v adresáři mouse )

DOS - operační systém a jeho programy ( umístěno v adresáři DOS )

Všechny tyto programy naleznete v sekci DOWNLOAD

 

 

CONFIG.SYS

 

[menu]
menuitem=m602,Manazer 602
menuitem=CYBEX,Cybex Shell
menuitem=vc,Volcov Commander
menudefault=m602,5

 

 

[m602]

device=c:\dos\himem.sys

devicehigh=c:\mouse\mouse.sys

devicehigh=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd000

buffers=30

files=150

dos=high,umb

 

[cYBEX]

device=c:\dos\himem.sys

devicehigh=c:\mouse\mouse.sys

devicehigh=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd000

buffers=30

files=150

dos=high,umb

 

 

[vc]

device=c:\dos\himem.sys

 

Toto větvené menu má tři položky a na rozdíl od předchozího menu nepoužívám společná nastavení

[common] protože se domnívám, že takto nastavený config je lépe konfigurovatelný a můžete jej optimalizovat programem QEMM, aniž byste si tím poničili ostatní konfigurace. Mám tím na mysli poslední položku [vc] která by měla sloužit jako nouzový režim s minimem ovladačů. Samozřejmě že si do této položky můžete přidat třeba ovladač na CDROM pokud by jste ji v tomto režimu potřebovali a nebo myš.Myš se dá samozřejmě spustit kdykoliv i po nastartování systému, pokud máte ovladač z koncovkou COM a nebo EXE.

 

AUTOEXEC.BAT

 

@echo off

path C:\MOUSE;C:\CSHELL\C:\VC;C:\;C:\BAT;C:\DOS;C:\M602

set TEMP=C:\TEMP

set blaster=a220 i5 d1

goto %CONFIG%

 

:m602

C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:mscd000

C:\DOS\SMARTDRV 512 128        (Toto je vyrovnávací paměť CACHE a tento příkaz je nepovinný)

c:\m602\M602

GOTO KONEC

 

:CYBEX

C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:mscd000

C:\DOS\SMARTDRV 512 128        (Toto je vyrovnávací paměť CACHE a tento příkaz je nepovinný)

c:\CSHELL\SHA

GOTO KONEC

 

:VC

C:\VC\VC

GOTO KONEC

 

:KONEC

 

 

Tak a toto je nastavení v souboru autoexec.bat, které se odvolává na soubor config.sys, který jsem uvedl výše. Jak je z tohoto nastavení vidět, společná nastavení tu jsou a to obecné nastavení zvukové karty, které když kartu nemáte se jednoduše nenačte bez toho aby to hodilo nějakou chybu. je tam také zadána společná cesta PATH, která má za úkol říci systému, kde má hledat, když napíšete na příkazový řádek nějaký příkaz. Například stačí zadat jen VC a již se spustí Volcov Commander bez toho abyste museli zadávat celou cestu c:\vc\vc. Výhodné je to když si chcete samostatně zapnout myš a nemáte ji při tom ani v autoexec.bat ani v config.sys. Je zde také nastaven odkládací adresář TEMP, kde si některé programy odkládají dočasné soubory. A tak si tento adresář nezapomeňte vytvořit. Jinak v tomto configu není například uveden ovladač na grafiku univbe ale to už záleží jen na Vás zda si ho dáte do nějaké startovací nabídky v autoexec.bat. Univbe si při instalaci stejně mění autoexec.bat a tak se tam i přidá sám. Nutno dodat že je dobré po stvoření této nabídky pustit program QEMM a optimalizovat paměť PC ve složkách Cybex Shell a Manažer 602.