Připojení počítače s jiným bez síťové karty

Článek převzat ze serveru http://microscope.webpark.cz/

Chcete něco překopírovat do jiného počítače, nemáte síťovou kartu, nechce se vám vyndavat hard disk a na tahání po disketách nemáte nervy? Jistým řešením je použití paralelního portu a tzv. laplinkového kabelu (cena od 100,- do 300,- Kč). Pokud máte pevné nervy,můžete si Laplinkový kabel vyrobit sami (schéma propojení viz obrázek). Některé manažery jako Norton Commander nebo M602 umožňují propojení pomocí kabelu, ale není to úplně ončo: v M602 mi to nikdy neběhalo a v NC se musíte připojovat buď jako řídící (ten, který kopíruje) nebo jako závislý (ten, od kterého se kopíruje). V MS-DOSu od verze 6.0 však existuje dvojice programů InterLink a InterServer, která vám umožní připojit všechny disky hostitelského počítače a pracovat s nimi jako s vlastními. Na hostitelském počítači se spustí program InterServer a v druhém počítači se do souboru config.sys zavede program InterLink, a to následujícím způsobem:

DEVICEHIGH =C:\DOS\INTERLNK.EXE /AUTO


Přepínač /AUTO znamená automatickou detekci, zda je spuštěn InterServer na druhém počítači. Pokud tomu tak není, InterLink se nezavede a nezabírá zbytečně paměť. Dále je možné v parametrech programu InterServer nastavit, které disky se mají přesměrovat a v jakém pořadí:

C:\DOS\INTERSVR.EXE C: D: A: E:

Tady je schéma propojení LPT kabelu. Na horním konektoru jsou očíslovány všechny piny a na dolním je u každého pinu uvedeno číslo horního, který je s tímto propojen.

Důležité upozornění! Všechny změny provedené v souborech config.sys a autoexec.bat se projeví až po restartu počítače!