Co je to CYBEX Shell?

Toto není recenze v pravém slova smyslu, jde o dobové představení produktu.

CYBEX Shell představuje jednoduchý prostředek, který umožňuje nebývale intuitivní práci s osobním počítačem. Základní myšlenkou je existence pracovní desky, na které jsou rozmístěna okna obsahující soubory a ikony reprezentující nejrůznější akce. CYBEX Shell tedy není pouze souborem nástrojů a utilit, ale hlavně prostředím, které Vám umožní používat programy a pracovat se soubory způsobem blízkým běžnému uvažování člověka.

Zobrazení souborů

Pro přehlednost si můžete ke každému typu souboru přiřadit grafický symbol (ikonu) vystihující jeho obsah. Pokud Vám nebude žádná z předdefinovaných vyhovovat, máte k dispozici zabudovaný editor a jak bude ikona vypadat, záleží už jenom na vaší fantazii. CYBEX Shell samozřejmě disponuje i poněkud úspornějšími způsoby zobrazení a Vy si pro každé okno můžete nastavit takovou formu, která Vám vyhovuje. Jestliže s nějakým adresářem pracujete velmi často, je praktické jej vyjmout z okna souborů a umístit na pracovní plochu jako ikonu.

Ikony

Ikony (jako grafická vyjádření vlastností nějakých programů a jejich ovládací prvky) jsou nejdůležitější součástí CYBEX Shellu. Na jedné straně to jsou ikony nástrojů SHELLu, které jsou umístěny ve skupině Pomůcky, skupině dostupných disků na počítači, koš, příkazový procesor operačního systému a kořen diskového systému, na straně druhé to jsou ikony konkrétních uživatelských aplikací (například oblíbený textový editor, účetnictví a pod.). Skupinou rozumíme ikonu, která po aktivaci rozvine další ikony pod ní spadající. Při prvním spuštění po instalaci CYBEX Shell hledá v počítači známější programy a pokud nějaký najde, automaticky mu na pracovní desce vytvoří odpovídající ikonku. Aktivací této ikony je možné tuto aplikaci ihned spustit a pracovat s ní.

Ovládání

CYBEX Shell intenzivně využívá mo-derní koncepcí ovládání počítače, metodu drag&drop (přenes a pusť.)Pokud potřebujete soubor zkopírovat na disketu, stačí ho uchopit myší a položit na ikonu disketové mechaniky. Chcete ho vytisknout ? Položte ho na ikonu s obrázkem tiskárny. Jestliže chcete soubor smazat, stačí ho "vhodit" do koše.Pro uživatele-začátečníky je určen zjednodušený režim, jehož aktivací není možné na pracovní desce provádět žádné změny. Ikony aplikací je možno pouze spouštět, nikoli editovat.Návrat do normálního režimu lze za-heslovat. Je-li CYBEX Shell sdílen více uživateli a každému vyhovuje jiná konfigurace pracovní desky, je možné vytvořit menu uživatelů, které se aktivuje ihned po spuštění. Spuštěné aplikaci je volitelně umožněno převzít české prostředí v kódování Kamenických i Latin2, čímž odpadá nutnost používat rezidentní ovladače národního prostředí.

Práce s archivy

Pracujete-li často s komprimovanými daty, jistě uvítáte podporu externích archivačních programů. Shell umí pracovat s nejrozšířenějšími archivačními programy ARJ, ZIP, LZH, ARC, PAK, ZOO, RAR, UC2, SQZ. Používaný archivační program musí být v počítači nainstalován!

 

Přiřazení souborů

Dalším výrazným prvkem je využití tzv. "implicitních akcí". Můžete například předepsat, že aktivací souboru s příponou MAT se automaticky spustí editor pro opravování tohoto souboru.

Vlastnosti ikon

Ikony, představující programy, adresáře a soubory lze konfigurovat. U ikon nástrojů (programů) je možné předepsat způsob vytvoření příkazové řádky programu při spuštění se soubory nebo bez nich, zkonfigurovat nástroj jako libovolný příkaz operačního systému, zakázat jeho spuštění bez souborů nebo s nimi atd. Aplikace, které pro komunikaci s uživatelem důsledně používají standardní služby operačního systému, můžete spouštět přímo v okně CYBEX Shellu.

Příkazová řádka

Systém ikon a implicitních aplikací prakticky odstraňuje nutnost používání příkazové řádky. Pokud se však tato potřeba přece jen vyskytne, můžete z ikony příkazového interpretru otevřít speciální okno COMMAND a v něm zadávat běžné příkazy operačního systému (např. DIR, DATE, TIME apod.).

Práce se soubory

CYBEX Shell provádí všechny operace s jednotlivými soubory, skupinami souborů a celými adresáři stejným způsobem. Kromě základních operací (jako je kopírování, přesun nebo mazání) můžete také nastavovat atributy souborů, vytvářet adresáře a používat interní prohlížeče a editory. Součástí CYBEX Shellu je také komfortní systém pro vyhledávání souborů podle jejich jména a obsahu současně.

Pomůcky

Nejrůznější operace s vašimi daty usnadní a zpřehlední vypracovaný soubor pomůcek. Kromě textového a binárního prohlížeče a editoru je v CYBEX Shellu integrován také konvertor kódů, vysoce kvalitní šifrovač souborů, kalkulačka, kalendář s možností zápisu poznámek, budík a také kartotéka (adresář). Do speciálních funkcí CYBEX Shellu lze zařadit například formátování disket, nebo efektivní kopírování disket. Shell podporuje i vyšší formáty disket.

Technické parametry

Minimální konfigurace:   PC AT 286
    640kB RAM, pevný disk, myš, VGA
    MS-DOS 3.30 a vyšší
    Plná instalace na disku: cca 1MB
    Rezidentní část: 1080 až 4500 bytů
    Distribuční diskety: 3.5" (1.44MB)
Doporučená konfigurace:   PC AT386
    2MB RAM, pevný disk s cache
    SVGA (800x600), barevný monitor
    trojtlačítková myš (Genius, Logitech...)