NeoPaint vs PaintBrush

V  tomto  článku  chci  srovnat  dva  obrazové editory nižší až
nejnižší  úrovně,  které  se  samozřejmě  nemohou  výkonem  ani cenou
srovnávat  s programy  jako CorelDraw  nebo PhotoShop.  Neopaint jsem
testoval ve verzi 2.2 z roku 1993. Je dodáván jako shareware a můžete
si  ho zaregistrovat  za 45  dolarů. Paintbrush  je dodáván s Windows
3.1 a  vyššími. Neopaint zabírá na  disku asi 1.4MB a  Paintbrush asi
230kB. Poslední  údaj musíte brát  s rezervou protože  u aplikací pro
Windows je vždy těžké zjistit jejich skutečnou velikost.
 
A teď už k popisu a porovnání obou programů. Nejdříve srovnáním
jejich prací se  soubory. Neopaint umí pracovat se  soubory typu PCX,
GIF  a  TIF,  kdežto  Paintbrush  pouze  s  PCX  a BMP. Upozorňuji na
zajímavou věc. Když do těchto  programů konvertujete obrázek s větším
rozlišením (256 barevný  na 16 barevný) než umí  zobrazit, oba tvrdí,
že ho zkonvertují. Neopaint se  s tímto úkolem vypořádá celkem dobře,
akorát výsledný  obrázek je dost  roztřepený. Avšak pustíte-li  na to
Paintbrush, dějí se věci. Tvar obrazu je sice stejný, ale z nějakého,
mě neznámého důvodu jsou barvy obrazu úplně změněny.
 
Další a  nejdůležitější stránkou programů  jsou jeho schopnosti
při práci  s obrazem. V tomto  ohledu je Neopaint výrazně  lepší. Umí
samozřejmě  základní  věci  jako  kreslení  přímek,  křivek, kružnic,
elips, čtverců  a mnohoúhelníků stejně jako  Paintbrush. Nejen že umí
kreslit trojrozměrné  objekty (kvádr, jehlan), ale  hlavně má funkci,
které  se  česky  říká  razítka  (stamps).  Tato  umožňuje vkládat do
obrázku bezpočet  jiných menších obrázků,  které jsou v  programu již
začleněny. Najdete tu zvířata, stroje, části domu, těl a květin. Tato
fce je vhodná  zvlášť pro nás co neumíme  vůbec kreslit. Neopaint nám
také   nabízí   manipulaci   s   výřezem.   Můžeme   začít   od  těch
nejzákladnějších, které ovládá i Paintbrush, mezi které počítám různé
překlápění  výřezu,  kopírování,  mazání,  negace,  zešikmení a změny
proporcí. Neopaint ovládá také některé speciální fce jako je otočení,
rozmazání  barev,  odstranění  barev  (výřez  bude  potom  černobílý)
a další. Práce s textem je u obou programů velice podobná. Paintbrush
pracuje s TrueType  fonty z Windows a Neopaint  má své vlastní fonty,
které  se dají  lehce sehnat  jako shareware  či freeware  i s českou
diakritikou.
 
Teď  bych chtěl  ukázat některé  další výhody  Neopaintu oproti
Paintbrushy.  Výřez  můžete,  narozdíl   od  Paintbrushe  až  100krát
zvětšit, můžete  odebrat barvu z jedné  části obrázku a použít  ji na
jinou (to se hodí, když dokreslujete  už hotové výtvory a nevíte jaká
barva  byla  použita).  V  Neopaintu  můžete  pracovat skoro se všemi
nástroji, ať  jste ve kterémkoli módu.  Můžete např. kreslit kružnice
ve   zvětšovacím    (zoom)   módu   nebo    manipulovat   s   obrazem
v celoobrazovkovém režimu.  Neopaint má několik  desítek druhů výplní
a můžete vybarvovat i tak, že barva  výplně přechází z jedné barvy do
druhé. A  ještě něco co  mě dost zarazilo.  Ke svému překvapení  jsem
totiž zjistil, že Paintbrush asi neumí kreslit přerušovanou čáru.
Z  předchozích  řádek  jste  si  jistě  všimli,  že je Neopaint
výrazně  lepší a  to skoro  po  všech  stránkách, takže  už asi  víte
v kterém z  těchto dvou programů  kreslit. Ale budete-li  chtít dělat
něco pořádného, doporučuji některý z těch lepších programů.